ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

spurious

adjective