ონლაინ ლექსიკონი

superficial

დღის სიტყვა
გამოთქმა: /ˌsuːpəˈfɪʃ(ə)l, ˌsjuː-/

ზედსართავი

  • ზერელე, ზედაპირული;
  • გარეგნული.
  • გარე (ზედაპირული)