ონლაინ ლექსიკონი

substantiate

დღის სიტყვა
გამოთქმა: /səbˈstanʃɪeɪt/

არსებითი სახელი

  • საკმაო მტკიცების მოტანა.
  • დამტკიცება, დასაბუთება
  • მტკიცება, დაფუძნება