ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

about

adverb

about

invariable

about

preposition