ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

abysmal

adjective