ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

achromatic

adjective