ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

acidulous

adjective