ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

adoptive

adjective