ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

adroit

adjective