ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

after

adjective

after

adverb

after

conjunction

after

prefixoid

after

preposition