ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

aloof

adjective

aloof

adverb