ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

apocryphal

adjective