ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

arduous

adjective