ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

audacious

adjective