ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

aureate

adjective