ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

auspicious

adjective