ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

autumnal

adjective