ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

avid

adjective