ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

avoidable

adjective