ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

benevolent

adjective