ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

bodily

adjective

bodily

adverb