ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

brumous

adjective