ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

clinical

adjective