ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

comely

adjective