ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

compulsory

adjective