ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

conformable

adjective