ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

corporate

adjective