ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

covetous

adjective