ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

cursory

adjective