ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

curt

adjective