ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

customary

adjective