ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

cyclic

adjective