ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

daft

adjective