ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

decrepit

adjective