ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

defensible

adjective