ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

degenerative

adjective