ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

degressive

adjective