ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

desirous

adjective