ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

despondent

adjective