ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

discernible

adjective