ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

dishonest

adjective