ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

dispassionate

adjective