ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

disruptive

adjective