ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

diurnal

adjective