ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

elemental

adjective