ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

equitable

adjective