ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

ethical

adjective