ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

existent

adjective