ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

exultant

adjective