ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

fallacious

adjective