ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

favourable

adjective